CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH 27.07BS

NGÀY 27/07/2021BS&SĐ
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VOSCO STAR
190
 
11.9
27003
14.00
HN2.6 – PS
PHƯƠNG
 
 
2.       
VIET THUAN 09
79.9
 
6.5
3260
14.00
CO2.8 – PS
DŨNG A
HIẾU
 
3.       
XIN FENG HAI
98
 
6.5
2915
15.30
CO2.11 – PS
CÔNG
 
 
4.       
ZHONGCHANGRONGCHENG
190
 
13.00
33456
16.00
CO1.2 – PS
NAM
 
 
5.       
ATLANTIC MERIDA
190
 
6.0
33010
16.00
PS – HN
PHƯƠNG