CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 29,30/07/2021

 NGÀY 29/07/2021                                                                                                                                                          

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

DALI

185

 

6.4

24550

16.00

P/S - SĐ

CHÍNH

 

 

2.       

SHENG XIANG HAI

190

 

12.5

32899

17.30

CO1.1 – P/S

CHÍNH

 

 

3.       

TIAN SHENG 26

225

 

12.5

38864

17.30

HN2.5 – P/S

PHƯƠNG

 

 

4.       

TAI CHANG

229

 

12.2

50697

18.30

P/S - HN

MẪN

 

 

5.       

HELENA

190

 

11.5

27993

21.00

CO2.1 – P/S

CHÍNH

 

 

6.       

MARITIME LONGEVITY

200

 

6.5

34794

22.00

SĐ - HN

PHƯƠNG