CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 01 & 02.08.2021 LÚC 16.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 01/08/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

MINH HUY 19

101

 

3.8

4176

22.00

P/S - CO

HẢI B

 

 

 

 

NGÀY 02/08/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

STELLA ISLAND

190

 

9.6

30051

05.00

CO1.12 – P/S

NAM

 

 

2.       

HAI NAM 79

161

 

5.5

16571

12.00

P/S – CO

TÙNG

 

 

3.       

OCEAN STAR

174

 

5.1

17130

15.00

P/S - CO

TÙNG