CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 02.08 LÚC 09.30LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 02/08/2021
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG: 0977103499                                                                                   TRỰC ĐH: MR CHÍNH 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 235 - 03
150.5
 
9.6
14436
11.00
CO1.14 - HN
TÙNG
HIẾU
 
2.       
HAI VET STAR
112.5
 
8.6
5700
12.00
CO1.13 – P/S
HẢI B
 
 
3.       
YOSEI MARU
70
 
4.8
1065
12.00
CO2.11 – P/S
TRƯỜNG
 
 
4.       
TRUONG AN 125
86
 
6.1
2634
13.00
HN2.5 - CO
VINH
 
NMS.8
5.       
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
13.30
P/S – CO
TÙNG
HIẾU
 
6.       
ASSIMINA II
179
 
9.9
19971
16.00
CO2.4 – P/S
NAM