CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14,15/09/2021

 NGÀY 14/09/2021                                                                                                                                  

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

CSE PROSPERITY EXPRESS

169

 

5.0

16962

23.00

SĐ – CO

DƯƠNG B

 

 

2.       

AFRICAN EAGLE

178

 

5.5

17944

23.00

SĐ – CO

CHÍNH

 

 

3.       

DONG BAC SUN

110

 

7.1

3640

23.00

CO2.10 – P/S

DŨNG B

 

 

 

 

NGÀY 15/09/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

4.       

ZHE HAI 169

190

 

6.5

32962

05.00

P/S – SĐ

HẢI A

 

 

5.       

PRIDE

190

 

6.2

31301

07.00

P/S – SĐ

HẢI A

 

 

6.       

XING BAO

224

 

13.45

37623

09.00

HN2.5 – P/S

CHÍNH

 

 

7.       

RUN FU 1

170

 

6.8

17429

13.00

P/S – CO

DƯƠNG B