CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 16.09.2021 LÚC 10.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 16/09/2021

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

FAREAST HARMONY

190

 

6.8

33042

07.00

P/S - SĐ

HẢI A

 

 

2.       

ZORINA

190

 

4.5

32987

08.00

SĐ - CO

PHƯƠNG

TRƯỜNG

 

3.       

JILLY

106

 

4.3

2957

09.00

CO2.6 – P/S

DŨNG A

 

 

4.       

VINALINES BRAVE

190

 

12.7

29965

09.00

HN2.7 – P/S

NAM

 

 

5.       

PEACEFUL SEAS

190

 

13.4

35812

09.00

HN2.6 – P/S

DƯƠNG A

 

 

6.       

THERESE SELMER

190

 

9.5

31222

10.30

CO1.7 - HN

PHƯƠNG

 

 

7.       

DONG BAC 99

110

 

3.0

3640

11.00

HO4 – P/S

TRƯỜNG

 

 

8.       

HOA MAI 88

113

 

4.5

5417

13.00

HN2.9 - CO

DŨNG A