CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 18.09 LÚC 09.30LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 18/09/2021
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                               TRỰC ĐH MR PHONG 0912533499                  
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
DONG BAC 22 – 02
146
 
3.0
10874
05.00
P/S – HN2.8
TÙNG
 
 
2.       
CSE PROSPERITY EXPRESS
169
 
8.6
16962
06.00
CO1.5 – P/S
DƯƠNG B
 
 
3.       
AFRICAN EAGLE
178
 
9.7
17944
06.00
CO1.6 – P/S
CHÍNH
 
4.       
SEA ANGEL
181
 
6.5
23741
08.30
P/S – SĐ
MẪN
 
BS
5.       
VTB ACE
158.5
 
5.0
15354
09.00
HN2.9 – CO1.5
DƯƠNG B
 
 
6.       
VOSCO STAR
190
 
5.5
27003
10.00
P/S – SĐ
MẪN
 
 
7.       
HAI NAM 88
147
 
9.0
11565
11.00
CO1.15 – P/S
DƯƠNG B
 
8.       
PRIDE
190
 
9.5
31301
11.00
CP – HN1.14
HẢI A
 
YK-HL
9.       
UEI MARU
70
 
4.6
699
12.00
CO2.13 – P/S
PHÓNG
 
 
10.  
THERESE SELMER
190
 
12.6
31222
14.00
HN2.7 – P/S
HẢI A