CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 18.09 LÚC 16.20LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 18/09/2021
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                               TRỰC ĐH MR PHONG 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
GOLDEN STAR
154
 
9.5
14743
20.00
P/S – CO
DƯƠNG B
 
 
2.       
VIET THUAN SKY
186
 
6.0
26060
22.00
P/S - SĐ
MẪN
 
 
3.       
TONG XIN HAI
101
 
5.0
6178
23.00
CO1.3 – P/S
CÔNG
 
 
4.       
SEA ANGEL
181
 
5.5
23741
23.00
SĐ – CO
NAM
 
 
5.       
VOSCO STAR
190
 
5.5
27003
23.00
SĐ – HN
HẢI A