CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 23.10 LÚC 16.00LT

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU          

                                                                                                                
NGÀY 23/10/2021 SĐ & BS
 
TBHT LA VĂN ĐỒNG 0977103499                                                                                     TRỰC ĐH MR PHONG 0912533984
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất
(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
COPPER LADY
160
 
8.1
14912
11.00
P/S – SĐ
TÙNG
 
 
2.       
YUNG SHENG
120
 
4.5
5702
16.00
P/S – CO
CÔNG
HIẾU
 
3.       
UEI MARU
70
 
4.9
699
16.00
CO2.13 – P/S
LÂM
 
 
4.       
VTT 28
92
 
6.5
2758
16.00
CP – CO
HÙNG B
 
 
5.       
TIAN LI
187.5
 
9.2
27198
20.00
CO1.7 – CO
NAM
 
 
6.       
COPPER LADY
160
 
8.1
14912
23.00
SĐ - CO
NAM