CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 03,04/08/2022

TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM - SĐT: 0349649856                                                                                                      TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH         

                                                                                                NGÀY 03/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

HAI NAM 88

147

 

9.0

11565

18.00

CP – CO

HẢI B

 

 

2.       

OCEAN CONQUEROR

200

 

6.5

36452

22.00

P/S – CO

PHƯƠNG

 

 

 

                                                                                                        NGÀY 04/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

CRYSTAL OCEAN

226

 

7.3

43672

02.00

P/S – HN

PHƯƠNG