CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 04/8.1

                                                                                                                                        KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                        

                                                                                                        NGÀY 04/08/2022                                                   

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 168

136

 

7.5

9693

11.00

CO2.11 – P/S

ĐỒNG

 

 

2.       

KIRAN ASYA

238

 

10.6

39555

13.00

HN2.4 – P/S

PHƯƠNG

HƯNG