CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 05/08/2022 LẦN 2

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG                                                                                                                 

NGÀY 05/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

19.00

CO2.11 – P/S

HÙNG B

 

 

2.       

DONG BAC 22-01

146

 

4.2

11976

19.00

P/S - CO

TÙNG

HIẾU

 

3.       

CRYTAL OCEAN

225

 

8.3

43672

20.00

HN2.5 – P/S

DƯƠNG A

 

NMS8

4.       

PHU THANH

136

 

4.2

8273

21.30

P/S - HN

HÙNG B