CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 18/08/2022

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NGÀY 18/08/2022
   TĐH: MR PHƯƠNG ( 0904268186)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 11-01
120
 
4.0
6225
10.00
CO2.11 – CP
VINH
PHONG
ĐH-TVN
2.       
VIET THUAN 235 – 01
165
 
4.2
14639
10.30
PS – CO
MẪN
 
 
3.       
SAFETY OCAEN
158
 
8.0
14941
11.00
PS – CO
DƯƠNG B
 
 
4.       
WU YI HAI
190
 
7.8
32460
14.30
HN2.6 – HN2.12
MẪN
 
 
5.       
HUA XU
225
 
8.5
36559
14.30
HN2.12 – HN2.6
NAM
LÂM