CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 18/08 Và 19/08/2022

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NGÀY 18/08/2022
   TĐH: MR PHƯƠNG ( 0904268186)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
QUANG VINH 188
147
 
3.6
10923
16.30
P/S – CO
NAM
LÂM
 
2.       
S RUMBA
229
 
7.4
45220
17.00
HN2.3 – P/S
MẪN
 
NMS8
3.       
VIET THUAN 198
134
 
7.2
6951
17.00
CP – CO
VINH
 
YK-TVN
4.       
J HARMONY
169
 
4.5
17018
18.00
CO1.12 – CP
HẢI B
 
YK- ĐH
 
NGÀY 19/08/2022
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215-03
147
 
3.9
12642
06.00
P/S – CO
NAM
LÂM
 
2.       
VIET THUAN 215-02
147
 
4.0
12642
06.00
P/S – CO
HẢI B
 
 
3.       
VIET THUAN 198
134
 
7.2
6951
07.00
CO – P/S
VINH