CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 19/08/2022

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

NGÀY 19/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

J HARMONY

169

 

6.7

17018

14.00

CP - CO

NAM

 

YK-ĐH

2.       

VIET THUAN 235-01

165

 

4.0

14639

15.00

CO2.11 - CP

HẢI B

 

YK-ĐH

3.       

LU NI

185

 

6.0

24549

19.00

P/S - HN

CHÍNH

TÙNG

 

4.       

OTZIAS

186

 

8.0

33044

20.00

P/S - HN

HẢI A

TỈNH

 

5.       

WOORI SUN

190

 

9.5

29960

21.00

P/S - CO

DƯƠNG A

HƯNG