CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 19/08/2022 LẦN 2

 KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG

NGÀY 19/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

LU NI

185

 

6.0

24549

19.00

P/S - HN

CHÍNH

TÙNG

 

2.       

OTZIAS

186

 

8.0

33044

20.00

P/S - HN

HẢI A

ĐỒNG

 

 

NGÀY 20/08/2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

GUANG HUA 16

117

 

2.5

4245

01.00

P/S - CO

ĐỒNG

 

 

2.       

WOORI SUN

190

 

9.5

29960

02.00

P/S - CO

HẢI A

HƯNG

 

3.       

HAI NAM 79

161

 

9.9

16571

02.00

CO1.5 – P/S

HÙNG A

TỈNH

 

4.       

TRUONG MINH SEA

190

 

6.5

31696

05.00

P/S - HN

CHÍNH

TÙNG

 

5.       

TAN BINH 257

169

 

9.2

16960

05.00

CO1.6 – P/S

HẢI A

HƯNG

 

6.       

PACIFIC 08

190

 

12.5

30081

10.00

HN2.7 – P/S

DƯƠNG A