CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 01.12.2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 10.00 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến 16.00 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 01.12.2022
 
                                                       TBHT: NGUYỄN TRUNG HIẾU - 0359879288                TĐH : MR PHƯƠNG - 0904268186
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VIET THUAN 215-02
147
 
3.9
12642
13.30
P/S - CO
CHÍNH
DŨNG B
 
2.       
SOLIN
189.9
 
8.5
30092
15.00
P/S - CO
NAM