CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 03/12/2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 03.12.2022
   TĐH: MR CHÍNH ( 0912103363)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
J-HARMONY
169
 
6.8
17018
10.00
CO2.6 - CP
HẢI A
 
YK-ĐH
2.       
HAI VIET STAR
112.5
 
8.5
5700
13.00
CXM – CO
CÔNG
 
 
3.       
DAISY OCEAN
190
 
10.4
32987
14.00
HN2.4 – HN
HẢI A
DŨNG B
 
4.       
VIET THUAN 12-03
109
 
3.0
5533
13.30
P/S – CO
ĐỒNG
TỈNH