Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 22.12.2022

 

NGÀY 22.12.2022                                                                                                                                         

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG VINH DIAMOND

165

 

6.2

14491

00.00

CP – CO1.4

HÙNG A

 

 

2.       

VIET THUAN 169

136

 

3.0

9693

01.00

CO1.14 – CP

ĐỒNG

HIẾU

 

3.       

HAI NAM 86

180

 

10.4

21385

02.00

CO1.6 – P/S

HẢI A

PHÓNG

 

4.       

HAI NAM 19

94

 

3.0

2734

08.00

P/S – CO1.8

PHÓNG

 

 

5.       

J HARMONY

169

 

5.6

17018

08.00

P/S – CO2.6

HẢI A

 

 

6.       

HAI NAM 19

94

 

3.0

2734

11.00

CO1.8 - CXM

PHÓNG

 

 

7.       

HAI NAM 79

161

 

5.5

16571

14.00

P/S – CO1.7

HẢI A

PHÓNG

 

8.       

VIET THUAN 215 – 06

168

 

6.0

13697

14.00

PS – CO1.13

HÙNG A

HIẾU

 

9.       

YUN SHENG

120

 

7.1

5702

16.00

CO1.18 – PS

ĐỒNG

 

HỦY

10.   

SANIA

190

 

10.0

33044

17.00

HN2.12 – HN

HẢI A

 

 

11.   

J HARMONY

169

 

5.0

17018

19.00

CO2.6 – CP

HẢI A

HÙNG B

 

12.   

QING QUAN SHAN

200

 

7.1

36388

23.00

PS – HN2.15

PHƯƠNG

 

 

13.   

HAI NAM 88

146

 

4.0

11565

23.30

CO1.5 – PS

HƯNG

 

 

\