Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 23/12/2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 23.12.2022
   TĐH: MR PHONG ( 0912533984)
   TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
V. STAR
190
 
12.84
32987
00.00
HN2.5 - PS
CHÍNH
 
 
2.       
VIET THUAN 30 – 03
179
 
6.0
19918
03.00
PS – CO2.1
PHƯƠNG
 
 
3.       
HAI NAM 19
94
 
5.6
2734
03.30
CXM – PS
LÂM
 
BS
4.       
VIET THUAN 169
136
 
5.8
9693
04.00
CP – CO1.13
CÔNG
TỈNH
5.       
TRUONG NGUYEN STAR
146
 
4.0
11894
08.00
PS – CO2.5
HƯNG
LÂM
 
6.       
VIET THUAN 215 – 02
147
 
4.0
12642
10.00
PS – CO2.11
CHÍNH
 
 
7.       
DONG BAC 22 – 02
146
 
4.0
10874
12.30
PS – CO
HƯNG
LÂM
 
8.       
NEW KEEPER
176.5
 
5.5
21728
15.00
P/S - HN
MẪN
 
 
9.       
YUN SHENG
120
 
7.1
5702
17.00
CO1.18 – P/S
DŨNG A
LÂM
 
10.  
QUANG VINH DIAMOND
165
 
8.8
14491
19.00
CO1.4 – P/S
TÙNG
 
 
11.  
UNITY FORCE
200
 
7.0
35898
22.00
P/S – CO
MẪN
TÙNG