CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KHDT NGÀY 20,21/12/2022

TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM - SĐT:0349649856                                                                      TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH

NGÀY 21.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

YUN SHENG

120

 

5.0

5702

11.30

P/S - CO

HÙNG B

 

 

 

NGÀY 22.12.2022                                                                                                                                         

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG VINH DIAMOND

165

 

6.2

14491

00.00

CP – CO

HÙNG A

 

 

2.       

VIET THUAN 169

136

 

3.0

9693

01.00

CO1.14 – CP

ĐỒNG

HIẾU

 

3.       

HAI NAM 86

180

 

10.4

21385

02.00

CO1.6 – P/S

HẢI A

PHÓNG

 

4.       

HAI NAM 19

94

 

3.0

2734

08.00

P/S – CO

PHÓNG

 

 

5.       

J HARMONY

169

 

5.6

17018

08.00

P/S – CO

HẢI A