CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 26/12/2022

 NGÀY 26.12.2022

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

VIET THUAN 215-01

147

 

4.2

10995

01.00

P/S – CO

HƯNG

ĐỒNG

 

2.       

SANIA

190

 

13.0

33044

04.00

HN2.6 – P/S

PHƯƠNG

TÙNG

 

3.       

GREEN GENIE

200

 

12.37

34584

07.00

P/S – HN

PHƯƠNG

TÙNG