CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 25.01.2023

NGÀY 25.01.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
ATN OCEAN 88
104
 
3.4
5432
09.00
CO1.10 – CP
ĐỒNG
DŨNG B
 
2.       
HAI NAM 88
147
 
4.0
11565
10.00
CO2.6 – CP
HÙNG A
 
 
3.       
MINH QUANG 01
127
 
7.8
5565
12.00
HO2 – CO1.3
ĐỒNG
DŨNG B
 
4.       
SATIGNY
200
 
6.2
36126
16.00
PS – HN2.15
HẢI A
 
 
5.       
MINH QUANG 01
127
 
7.8
5565
18.00
CO1.3 - PS
ĐỒNG
DŨNG B
 
6.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
8.0
14491
21.00
CO1.4 – PS
HẢI A