CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 30/01/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 30.01.2023

   TĐH : MR PHƯƠNG ( 0904268186)

    TBHT: MR PHÓNG ( 0363636845)

STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
VTT SUN
110
 
7.1
3640
05.00
CXM – HO
HÙNG B
LÂM
 
2.       
HOANH SON STAR
225
 
6.0
39973
07.00
P/S – HN
HẢI A
DŨNG A
 
3.       
VIET THUAN 198
134
 
4.0
6951
07.00
PS – CO
HÙNG B
LÂM
 
4.       
RICHARD OLDENDORFF
260
 
7.4
65976
08.00
HN2.5 – P/S
PHƯƠNG
CÔNG
 
5.       
VTT SUN
110
 
7.1
3640
13.30
HO3 – P/S
DŨNG A
LÂM
 
6.       
VIET THUAN 189
154
 
4.2
12271
15.00
P/S – CO
PHƯƠNG
HẢI A
 
7.       
VIET THUAN 198
134
 
3.5
6951
15.00
CO2.9 – CP
HÙNG B
 
 
8.       
HAI NAM 79
161
 
9.9
16571
23.00
CO2.4 – P/S
DƯƠNG B
DŨNG A
 
9.       
VIET THUAN 235
165
 
6.1
14500
22.00
CP – CO
HÙNG A
HIẾU
 
10.  
VIET THUAN 235-02
151
 
9.5
15009
23.00
CO1.14 – P/S
DƯƠNG A
HÙNG B