Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 20/03/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 20.03.2023
    TĐH: MR CHÍNH ( 0912103363)
     TBHT: MR PHÓNG (0363636845)
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.       
HAI NAM 88
147
 
9.5
11565
00.30
CO2.1 – PS
HẢI B
HÙNG B
 
2.       
VINACOMIN CAMPHA
113
 
4.5
5590
07.00
PS – CO1.19
HÙNG B
HẢI B
 
3.       
TOKIHIME
128
 
9.4
9658
12.00
CO1.4 – P/S
HÙNG B
HẢI B
 
4.       
VIET THUAN 235-01
165
 
4.0
14639
15.00
P/S – CO
HẢI B
HÙNG B
 
5.       
QUANG VINH DIAMOND
165
 
3.7
14491
17.00
CO1.12 – CP
DƯƠNG B
 
 
6.       
DONG BAC 22-02
146
 
6.8
10874
17.00
CO1.5 – P/S
TÙNG
DŨNG B
 
7.       
VINACOMIN CAMPHA
113
 
4.0
5590
18.00
CO1.19 – CP
CÔNG
 
 
8.       
CSE PROSPERITY EXPRESS
169
 
5.5
16962
20.00
P/S – CO
TÙNG
DŨNG B