Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 21/03/2023

 TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM -SĐT: 0349649856                                                                                                   TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH

NGÀY 21.03.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

PACIFIC HOPE

169

 

5.2

17009

00.00

P/S – HN

TÙNG

DŨNG B

 

2.       

HAI NAM 06

88

 

3.0

2165

05.00

P/S – CO

DŨNG B

 

 

3.       

VIET THUAN 215-07

146

 

4.0

11062

06.00

P/S – CO

TÙNG

 

 

4.       

ACE ETERNITY

292

 

8.93

93297

09.00

P/S – HN

PHƯƠNG

MẪN

 

5.       

LONG TAN 239

169

 

5.6

16764

09.00

P/S – CO

DƯƠNG B

 

 

6.       

HAI NAM 39

171

 

5.5

17979

13.00

P/S – CO

PHƯƠNG

 

 

7.       

HAI NAM 79

161

 

5.5

16571

15.00

P/S – CO

DƯƠNG B

 

 

8.       

VINACOMIN CAMPHA

113

 

7.2

5590

15.30

CP – CO

CÔNG

HIẾU

 

9.       

VIET THUAN 169

136

 

4.0

9693

17.30

CO1.13 – CP

CÔNG

HIẾU

 

10.   

HUA LE 3

134

 

3.0

7492

21.00

CO1.10 – P/S

DŨNG A

HƯNG