CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 22/3/2023

                                                                                                                KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Từ 05.00 giờ ngày 22 tháng 03 năm 2023 đến 20.00 giờ ngày 22 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn

NGÀY 22.03.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.       

QUANG VINH 188

145

 

3.6

10923

05.00

P/S – CO

HƯNG

DŨNG A

 

2.       

QUANG VINH DIAMOND

165

 

8.7

14491

05.00

CP – P/S

HẢI A

TỈNH

 

3.       

VIET THUAN 235

165

 

4.0

14500

08.30

CO2.12 - CP

HƯNG

DŨNG A

 

4.       

JIN HAI XIN

166

 

4.2

17057

15.00

P/S - CO

HẢI A

TỈNH

 

5.       

VIET THUAN 235-02

151

 

5.2

15009

15.30

P/S - CO

HƯNG

DŨNG A

 

6.       

VTT SUN

112.5

 

3.2

3640

18.00

P/S - HO

PHÓNG

 

 

7.       

TRUONG NGUYEN STAR

147

 

4.4

11752

20.00

P/S - CO

HÙNG A

VINH