Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 03.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 10.00 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2023 đến 16.00 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn        
NGÀY 03.11.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU-0359879288               TĐH : MR PHƯƠNG - 0904268186                                                 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
HOAI SON 58
79.8
 
2.2
2222
10.00
HO4 - CXM
DŨNG A
 
 
2.        
YOSEI MARU
70
 
3.8
1065
10.00
CO2.13 – P/S
DŨNG B
HÙNG A
 
3.        
KAPITAN SOSENKOV
140
 
4.5
4978
10.30
CO2.6 – P/S
VINH
 
 
4.        
PACIFIC 01
169
 
6.0
16941
13.00
P/S - CO
HÙNG A
 
 
5.        
LENA
87
 
3.8
3779
13.30
HN2.6 - HN
DŨNG B
 
 
6.        
MARINE HORNO
250
 
7.85
61682
16.30
HN2.6 – P/S
DƯƠNG A
VINH
 
7.        
YUE DIAN 59
190
 
6.5
32969
17.00
P/S - HN
MẪN
HÙNG A
 
8.        
GREAT WENKAI
190
 
6.0
27992
18.30
P/S - CO
DƯƠNG A
VINH