Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 03 & 04.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2023 đến 10.00 giờ ngày 04  tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn
NGÀY 03.11.2023    
                          TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU-0359879288   TĐH : MR PHƯƠNG - 0904268186                                                       
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
MARINE HORNO
250
 
7.85
61682
16.30
HN2.6 – P/S
DƯƠNG A
VINH
 
2.        
YUE DIAN 59
190
 
6.5
32969
17.00
P/S - HN
MẪN
HÙNG A
 
3.        
GREAT WENKAI
190
 
6.0
27992
19.00
P/S - CO
DƯƠNG A
VINH
 
4.        
LONG TAN 88
107
 
7.0
4532
22.00
CO1.11 – P/S
VINH
 
 
5.        
HOAI SON 58
79.8
 
6.15
2222
22.00
CXM – P/S
PHÓNG
 
 
6.        
MINH PHU 17
79.8
 
3.1
2515
22.30
HO3 - CXM
DŨNG B
 
 
 
 NGÀY 04.11.2023
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
HAI NAM 06
88
 
5.0
2165
02.00
CP – P/S
DŨNG B
 
 
2.        
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
08.00
CP – P/S
PHÓNG
 
 
3.        
MINH PHU 17
79.8
 
7.0
2515
09.30
CXM – P/S
VINH
 
 
4.        
DESERT FAITH
200
 
7.0
35427
12.00
P/S - HN
MẪN
 
 
5.        
YU SHUN
87
 
4.0
2690
13.00
P/S - CO
VINH