Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 05/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                               05/11/2023   
          TĐH: MR CHÍNH : 0912103363
            TBHT: MR PHÓNG : 0363636845           
                              
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
YU SHUN
87
 
6.0
2690
08.00
CO1.9 – P/S
TỈNH
PHƯƠNG
 
2.        
VIET THUAN 215-05
147
 
8.2
12642
10.00
CP – P/S
HẢI B
VINH
 
3.        
MARO K
190
 
6.3
32287
12.00
P/S - HN
PHƯƠNG
TỈNH
 
4.        
VIET THUAN 235
165
 
4.2
14500
14.00
P/S – CO
HẢI B
VINH
 
5.        
YAM TAI
169
 
5.0
16721
21.00
P/S – HN
HÙNG B
HIẾU