Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 06/11 Và 07/11/2023

 KẾ HOẠCH DẪN TÀU

NGÀY 06.11.2023                            
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
TRUONG AN 19
83
 
3.0
2131
20.00
P/S – HN
CÔNG
TỈNH
 
2.        
TAN BINH 245
169
 
5.6
16954
20.00
P/S - CO
HƯNG
HIẾU
 
 
NGÀY 07.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
QUANG VINH 188
145
 
4.0
10923
00.00
CO1.4 - CP
HƯNG
HIẾU
 
2.        
HONG YUN YONG HENG
135
 
6.4
7260
04.00
P/S – CO
CÔNG
TỈNH
 
3.        
QUANG VINH DIAMOND
165.5
 
4.0
14491
11.00
P/S – CO
TÙNG
DŨNG A
 
4.        
HAPPY BULKER
165
 
4.6
15500
11.00
P/S - CO
CHÍNH
MẠNH