Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 07/11/2023

TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM - SĐT: 0349649856                                                                       TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM TUẤN PHONG

 NGÀY 07.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

QUANG VINH 188

145

 

4.0

10923

00.00

CO1.4 - CP

HƯNG

HIẾU

 

2.        

HONG YUN YONG HENG

135

 

6.4

7260

04.00

P/S – CO

CÔNG

TỈNH

 

3.        

QUANG VINH DIAMOND

165.5

 

4.0

14491

10.30

P/S – CO

TÙNG

DŨNG A

 

4.        

HAPPY BULKER

165

 

4.6

15500

11.00

P/S - CO

CHÍNH

MẠNH