Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 08/11/2023

                                                                                                                KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Từ 00.00 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến 23.30 giờ ngày 08   tháng 11 năm 2023

                                             Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn                                                                                                          

NGÀY 08.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

VIET THUAN 235-02

151

 

4.0

15009

02.15

P/S – CO

TÙNG

DŨNG A

 

2.        

QUANG VINH 188

145

 

9.1

10923

15.00

CP – P/S

HÙNG A

 

 

3.        

MINH PHU 89

95

 

3.1

3384

14.50

P/S - CXM

LÂM

HIẾU

 

4.        

VIET THUAN 235

165

 

4.2

14500

16.00

CO1.13 – P/S

HẢI A

 

 

5.        

HAI NAM 06

88

 

3.0

2165

16.30

P/S - CO

VINH

 

 

6.        

TRUONG AN 126

95

 

2.9

2702

21.30

P/S - HN

HÙNG A