Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 09/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 
NGÀY 09.11.2023
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
HONG YUN YONG HENG
135
 
4.8
7260
06.00
CO1.9 – P/S
VINH
 
 
2.        
HAI NAM 19
94
 
2.8
2734
09.00
P/S - CO
VINH
 
 
3.        
YUE DIAN 59
190
 
12.5
32969
10.30
HN2.16 – P/S
HẢI A
 
 
4.        
MINH PHU 89
95
 
7.1
3384
12.00
CXM – P/S
LÂM
HIẾU