Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 11/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                                    
 
NGÀY 11.11.2023
TĐH: MR PHƯƠNG : 0904268186
TĐH: MR PHÓNG : 0363636845
 
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
TAN BINH 245
169
 
5.6
16954
00.00
CO2.6 – CP
HÙNG B
TÙNG
 
2.        
VIET THUAN 235
165
 
8.8
14500
03.00
CP – P/S
TÙNG
 
 
3.        
GREAT WENKAI
190
 
11.3
27992
05.00
CO1.1 – P/S
MẪN
   DŨNG A
 
4.        
CHARLENE
170
 
8.0
17209
07.45
P/S - CO
TÙNG
 
 
5.        
VIET THUAN 215 – 03
147
 
7.6
12642
09.00
CO2.12 – P/S
HÙNG B
 
 
6.        
HAI NAM 19
94
 
3.0
2734
13.00
CO1.9 – CP
DŨNG A
 
 
7.        
EURO SKY
180
 
6.4
23432
18.30
P/S – HN
MẪN
 
 
8.        
VIET THUAN 215-05
147
 
4.2
12642
21.00
P/S – CO
MẪN