CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 18/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
            
                                                                                          NGÀY 18.11.2023
 
TĐH: MR PHUONG : 0904268186
TBHT: MR PHÓNG : 0363636845
 
 
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
PACIFIC 01
169
 
9.9
16941
05.00
CO1.12 – P/S
     HẢI B
 
 
2.        
MY HUNG
103
 
7.5
4089
07.00
CO1.11 – P/S
VINH
 
 
3.        
PACIFIC ADVANCE
200
 
5.5
36449
07.00
P/S - CO
DƯƠNG A
ĐỒNG
 
4.        
HAI NAM 19
94
 
3.0
2734
09.00
CO2.15 – CP
HÙNG B
 
 
5.        
21 LUCKY
171
 
5.0
17977
11.00
P/S – HN
HẢI B
VINH
 
6.        
VIET THUAN 10-01
104
 
3.2
4598
13.30
P/S – CO
VINH
 
 
7.        
SEMA M
255
 
7.0
58107
15.00
HN2.4 – P/S
HẢI A
PHƯƠNG
 
8.        
VIET THUAN QN – 01
79.9
 
3.0
2790
17.30
P/S – CP
VINH
 
 
9.        
VIET THUAN 215 – 05
147
 
4.2
12642
19.30
P/S – CO
HÙNG B
 
 
10.    
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
21.00
CP – P/S
TỈNH
 
 
11.    
VIET THUAN 10-01
104
 
4.0
4598
22.00
CO2.16 – CP
VINH
 
 
12.    
HAI NAM 39
171
 
9.8
17979
23.00
CO2.1 – P/S
HÙNG B