Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 20/11/2023

TRỰC BAN HOA TIÊU: PHAN ĐỨC LÂM - SĐT: 0349649856                                                                           TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM VĂN CHÍNH

 NGÀY 20.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

VIET TRUNG 135

95

 

3.0

2917

02.00

P/S - HN

ĐỒNG

MẠNH

 

2.        

HAPPINESS FRONTIER

169

 

9.9

17019

02.00

CO1.12 – P/S

TÙNG

HIẾU

 

3.        

DONG BAC 22-05

147

 

4.0

12137

05.00

P/S - CO

TÙNG

HIẾU

 

4.        

VIET THUAN 10-01

104

 

8.3

4598

05.00

CP – P/S

HÙNG B

 

 

5.        

SOPHOCLES CRAECIA

229

 

8.0

44095

11.00

HN2.15 – P/S

MẪN

 

 

6.        

HOA LU 02

104

 

3.1

5178

12.00

P/S – HO

ĐỒNG

MẠNH

 

7.        

QUANG VINH 188

145

 

4.5

10923

12.00

P/S – CO

HÙNG B

 

 

8.        

VIET THUAN 215-06

168

 

5.6

13697

12.30

CO2.12 – CP

TÙNG

HIẾU

 

9.        

TAN BINH 123

154

 

6.0

14743

17.00

P/S – CO

MẪN

 

 

10.    

HAI NAM 88

147

 

9.5

11565

19.00

CO2.4 – P/S

HƯNG

 

 

11.    

TLC 01

103

 

7.3

4089

19.00

CO1.10 – P/S

DŨNG A

CHÍNH

 

12.    

21 LUCKY

171

 

9.52

17977

23.00

HN2.12 – P/S

HƯNG

DŨNG A