CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 24/11/2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
          
                                                                                                               NGÀY 24.11.2023
TĐH: MR PHONG : 0912533984
TBHT: MR PHÓNG : 0363636845
 
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
VIET TRUNG 135
95
 
7.0
2917
01.30
HN2.13 – P/S
TỈNH
 
 
2.        
WINTER SEA
180
 
7.5
23232
01.00
P/S – CO
HẢI A
CÔNG
 
3.        
VIET THUAN 235 – 01
165
 
4.2
14639
08.00
P/S – CO
HƯNG
DŨNG A
 
4.        
SILVER STAR
190
 
6.5
31279
08.00
CO2.11 – CO1.1
HẢI A
CÔNG
 
5.        
VIET THUAN HN 01
79.8
 
3.0
2527
07.30
P/S – CO
TỈNH
 
 
6.        
VETUS BERING
250
 
11.0
66291
09.00
P/S – HN2.4
NAM
MẠNH
 
7.        
TRUONG AN 03
110
 
2.9
3640
10.00
P/S – HN2.5
ĐỒNG
HIẾU
 
8.        
TRUONG NGUYEN OCEAN
147
 
4.2
23820
09.30
P/S – CO
HÙNG A
 
 
9.        
JOSCO RUNZHOU
197
 
12.5
33188
12.00
HN2.16 – P/S
NAM
MẠNH
 
10.     
VIET THUAN HN-01
79.9
 
3.0
2527
17.00
CO2.16 – CP
ĐỒNG
HIẾU
 
11.     
TAN BINH 129
151
 
9.0
14446
20.00
P/S – CO
HÙNG A
 
 
12.     
TAI STAR
200
 
10.6
35318
20.00
HN2.15 – HN
NAM
MẠNH
 
13.     
BINH MINH 39
87
 
3.0
2445
22.30
P/S – CO
ĐỒNG
HIẾU