CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/11/2023

TRỰC BAN HOA TIÊU" PHAN ĐỨC LÂM - SĐT: 0349649856                                                                                 TRỰC ĐIỀU HÀNH: PHẠM TUẤN PHONG

 NGÀY 25.11.2023

STT

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian dự kiến bắt đầu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

VIET THUAN HN-01

79.9

 

6.

2527

07.15

CP - CO

ĐỒNG

CHÍNH

 

2.        

VIET THUAN 235

165

 

4.0

14500

09.30

P/S – CO

HÙNG A

 

 

3.        

STR LUCKY

169

 

5.1

17018

10.00

P/S – CO

NAM

MẠNH

 

4.        

TRUONG AN 03

110

 

7.0

3640

11.00

HN2.5 – HN

ĐỒNG

HIẾU

 

5.        

PHU QUY 126

100

 

3.2

4332

13.00

P/S – HN

ĐỒNG

HIẾU

 

6.        

TAN BINH 123

154

 

8.8

14743

15.00

CO1.15 – P/S

TÙNG

 

 

7.        

VIET THUAN HN01

79.9

 

6.3

2427

14.00

CO2.6 – P/S

DŨNG A

 

 

8.        

DONG BAC 22-10

147

 

3.8

10964

16.00

P/S – CO

DƯƠNG B