Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 27.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 06.00giờ ngày 28  tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn               
NGÀY 27.11.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288       TĐH : MR CHÍNH - 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
DONG BAC 22-10
146.8
 
6.8
10964
18.00
CO2.7 – P/S
HẢI B
 
 
2.        
BLUE OCEAN 02
96.7
 
4.5
3437
18.00
CO1.16 – P/S
PHÓNG
 
 
3.        
WINTER SEA
179.8
 
6.35
23232
18.00
CO2.12 – P/S
CHÍNH
MẠNH
 
4.        
GOLDEN OCEAN
79.9
 
2.6
1997
21.00
P/S - CO
PHÓNG
HẢI B
 
5.        
TAI STAR
200
 
13.4
35318
23.00
HN2.6 – P/S
CHÍNH
MẠNH