CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 27.11.2023

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16.00 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 06.00giờ ngày 28  tháng 11 năm 2023
Kính gửi: Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả, Vân Đồn               
NGÀY 27.11.2023
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288       TĐH : MR CHÍNH - 0912103363
STT
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
DONG BAC 22-10
146.8
 
6.8
10964
18.00
CO2.7 – P/S
HẢI B
 
 
2.        
BLUE OCEAN 02
96.7
 
4.5
3437
18.00
CO1.16 – P/S
PHÓNG
 
 
3.        
WINTER SEA
179.8
 
6.35
23232
18.00
CO2.12 – P/S
CHÍNH
MẠNH
 
4.        
GOLDEN OCEAN
79.9
 
2.6
1997
21.00
P/S - CO
PHÓNG
HẢI B
 
5.        
TAI STAR
200
 
13.4
35318
23.00
HN2.6 – P/S
CHÍNH
MẠNH