Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25/02/2024

 NGÀY 25.02.2024

 

STT

 

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

NAVIOS ASTER

292

 

8.0

93186

05.00

HN2.5 – P/S

NAM

HƯNG

 

2.        

STAR TC

112.5

 

9.1

5700

05.00

HO3 – P/S

DŨNG A

PHÓNG

 

3.        

DONG BAC 22-08

147

 

4.2

10964

08.00

P/S - CO

HƯNG

CÔNG

 

4.        

BLUE OCEAN 02

97

 

6.3

3437

08.00

P/S - CO

DŨNG A

 

 

5.        

W-STAR

229

 

9.0

51239

09.00

HN2.12 – P/S

NAM

CÔNG

 

6.        

HUY HOANG 666

99

 

6.0

2789

17.30

CP – CO

VINH