Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 26/02/2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                                      
                                                                                                                              NGÀY 26.02.2024
TĐH: MR PHONG : 0912533984
TBHT: MR PHÓNG : 0363636845
 
 
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
VIET THUAN 215-05
147
 
8.1
12642
00.00
CP – P/S
DƯƠNG B
VINH
 
2.        
QUANG VINH DIAMOND
165
 
4.0
14491
01.10
CO1.14 - CP
HÙNG A
ĐỒNG
 
3.        
PYTHIAS
190
 
13.0
32837
04.00
P/S – HN
DƯƠNG B
VINH
 
4.        
HUY HOANG 666
99
 
6.0
2789
14.00
CO2.13 – P/S
CÔNG
 
 
5.        
DONG BAC 22- 10
147
 
8.0
10964
19.00
CO2.10 – P/S
HẢI B
DŨNG A
 
6.        
YAM TAI
169
 
5.0
16721
19.30
P/S – CO
HÙNG B
CÔNG
 
7.        
NBA REMBRANDT
255
 
5.0
58592
20.00
HN2.3 – P/S
DƯƠNG A
LÂM