Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 27/02/2024

 NGÀY 27.02.2024

 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
TRUONG NGUYEN SKY
150
 
4.2
13795
01.45
P/S – CO
HẢI B
DŨNG A
 
2.        
TRUONG AN 126
95
 
5.0
2702
04.40
P/S – CO
CÔNG
 
 
3.        
BLUE OCEAN 02
97
 
4.0
3437
10.00
CO1.16 – P/S
CÔNG
 
 
4.        
VIET THUAN 215 – 01
147
 
4.2
10995
11.00
P/S – CO
HÙNG A
PHÓNG
 
 
STAR MISTRAL
200
 
7.0
35812
16.00
P/S – HN
NAM
ĐỒNG
 
5.        
TCL 01
103
 
4.0
4089
20.00
P/S – CO
DŨNG A
PHÓNG
 
6.        
VIET THUAN 235 – 01
165
 
9.0
14639
20.30
CO1.12 – P/S
HẢI B
VINH
 
7.        
CURACAO
190
 
6.5
32309
21.00
CO1.2 – P/S
NAM
ĐỒNG
 
8.        
TRUONG AN 126
95
 
4.0
2702
23.00
CO2.13 – CP
PHÓNG
 
 
9.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀY 28.02.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
10.    
BLUE STAR
153
 
4.0
14851
00.00
P/S – CO
HẢI B
VINH
 
11.    
DONG BAC 22-02
146
 
9.0
10874
00.00
CO1.3 – HN
NAM
ĐỒNG
 
12.    
QUANG VINH DIAMOND
165
 
8.68
14491
03.00
CP – P/S
HÙNG A
MẪN
 
13.    
VIET THUAN 215 – 06
167
 
4.0
13697
04.00
CO2.11 – CP
HẢI B
VINH
 
14.    
ZHONG HAI CHANG YUN 6
190
 
6.5
32962
06.00
P/S – CO
NAM
ĐỒNG
 
15.    
STAR MISTRAL
200
 
7.0
35812
07.00
P/S – HN
MẪN
HÙNG A