Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 29.02 & 01.03.2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                     Từ 10.00 giờ 00 ngày 29 tháng 02 năm 2024 đến 10 giờ 00 ngày 01 tháng 03 năm 2024
                                                                                                                           NGÀY 29.02.2024
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288      TĐH : MR.PHONG - 0912533984
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
DONG BAC 22-09
146
 
7.1
10964
15.00
CO2.8 – P/S
HÙNG A
TÙNG
 
2.        
TLC 01
102
 
7.15
4089
17.00
CO1.10 – P/S
VINH
TỈNH
 
3.        
HAI NAM 39
171
 
9.7
17979
21.00
CO1.5 – P/S
HẢI A
VINH
HL
 
 
NGÀY 01.03.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
JIANG YUAN NAN JING
187.5
 
6.8
27162
00.30
P/S - CO
HẢI A
VINH
 
2.        
YAM TAI
169
 
10.0
16721
07.00
CO2.4 – P/S
HÙNG A
 
 
3.        
VIET THUAN 235-02
150.5
 
4.5
15009
10.00
P/S - CO
HÙNG A