Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 01.03.2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

                                                                                                                                         NGÀY 01.03.2024

 

STT

 

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

1.        

JIAN YUAN NAN JING

187.5

 

6.8

27162

01.00

P/S - CO

HẢI A

VINH

 

2.        

VIET THUAN 235-02

151

 

4.2

15009

10.30

P/S - CO

HẢI A

 

 

3.        

YAMTAI

169

 

9.9

16721

11.00

CO2.4 – P/S

HÙNG A

 

 

4.        

JIAN YUAN NAN JING

187.5

 

6.8

27162

17.00

CO1.7 - CO

TÙNG

DŨNG B

 

5.        

SEA QUARIUS

190

 

12.5

30002

17.00

CO1.1 – P/S

HƯNG

 

 

6.        

ANTWERP

289

 

10.0

87495

18.00

HN2.6 – P/S

DƯƠNG A

 

 

7.        

ELEE ARMONIA

190

 

12.2

30816

19.00

HN2.7 – P/S

TÙNG

DŨNG B

 

8.        

VIET THUAN 215-06

167.5

 

9.0

13697

20.00

CP – P/S

HẢI B

DŨNG A 

 

 

NGÀY 02.03.2024

 

STT

 

Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)

Chiều rộng lớn nhất

Mớn nước lớn nhất

Tổng dung tích (GT)

Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu

Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc

Hoa tiêu  dẫn tàu

Hoa tiêu tập sự

Ghi chú

9.        

NAV LAXMI

229

 

6.7

43189

00.00

HN2.16 – P/S

DƯƠNG A

 

 

10.    

POLYWORLD

190

 

6.0

33032

01.00

P/S - HN

HƯNG