Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 03/03/2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
                                                                              
                                                                                                                             NGÀY 03.03.2024
TĐH : MR CHÍNH : 0912103363
TBHT: MR PHÓNG : 0363636845
 
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian  dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
QUANG VINH 89
180
 
5.5
20767
08.00
CO1.6 – P/S
DƯƠNG B
 
 
2.        
PYTHIAS
190
 
6.5
32837
11.00
HN2.5 – P/S
DƯƠNG B
MẠNH
 
3.        
HAI NAM 88
147
 
4.5
11565
14.15
P/S – CP
DƯƠNG B
MẠNH
 
4.        
BLUE STAR
153
 
9.1
14851
16.00
CO1.6 – P/S
HÙNG B
 
 
5.        
VIET THUAN QN-02
79.9
 
3.7
2790
16.10
P/S – CO
LÂM
 
 
6.        
ZHONG HAI CHANG YUN 6
190
 
13.1
32962
18.00
CO1.2 – P/S
CHÍNH
 
 
7.        
HAI NAM 19
94
 
5.6
2734
19.00
CP – P/S
ĐỒNG
 
 
8.        
HAI NAM 06
88
 
3.0
2165
20.00
CO1.8 – CP
TỈNH
 
 
9.        
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
23.20
P/S – CO
HÙNG B
CHÍNH