Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 30.04.2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 29.03.2024
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU – 0359879288      TĐH : MR PHONG - 0912533984
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.        
HOANG PHUONG LUCKY
103
 
3.5
4143
07.30
P/S - CO
VINH
 
 
2.        
HEFU
172
 
10.2
16405
08.00
CO2.4 – P/S
HÙNG A
 
 
3.        
VIET THUAN 30-05
180
 
5.0
19460
10.00
P/S - CO
DƯƠNG B
 
 
4.        
DONG BAC 22-06
146.5
 
7.62
10275
13.30
CO2.6 – P/S
HÙNG A
 
 
5.        
W LUNA
229   
 
7.0
43968
14.00
HN1.8 – HN2.
HẢI A
 
 
6.        
JOSCO HUIZHOW
200
 
11.9
34516
14.00
CO1.2 – P/S
DƯƠNG B
 
 
7.        
GOLDEN STAR
154
 
10.2
14743
17.00
CO1.13 – P/S
HẢI B
 
 
8.        
HAI DANG 68
95
 
6.6
2859
17.00
CXM – P/S
DŨNG B
 
 
9.        
LONDRA
200
 
13.2
34584
17.00
CO1.1 – P/S
HẢI A
 
 
10.     
VIET THUAN 30-05
180
 
5.0
19460
17.30
CO2.10 - CP
MẪN