Ngõ 4, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

Kế Hoạch Dẫn Tàu Ngày 02/04/2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
 
NGÀY 02.04.2024
TĐH : MR PHONG  : 0912533984
TBHT: MR PHÓNG : 0363636845
 
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.         
YORK 27
120
 
7.6
8638
00.00
P/S – CO2.9
VINH
 
 
2.         
PARO SHIP
292
 
10.8
93074
01.00
HN2.6 – P/S
MẪN
HẢI A
 
3.         
HAI NAM 19
94
 
5.1
2734
03.00
CP – CO
TỈNH
 
 
4.         
HPS – 02
146.6
 
4.6
12100
03.00
P/S – CO
NAM
 
 
5.         
IVANZHDANOV
140
 
2.2
4978
03.00
P/S – HO1
VINH
 
 
6.         
LIANSON HERMES
190
 
6.4
31094
06.00
HN2.13 – P/S
MẪN
 
 
7.         
HAI NAM 06
88
 
3.0
2165
06.00
CO1.9 – CP
VINH
 
 
8.         
PACIFIC 01
169
 
6.0
16941
08.00
P/S – CO
MẪN
 
 
9.         
VIET THUAN 30 – 05
180
 
8.8
19460
10.00
CO1.1 – P/S
CHÍNH
MẠNH
 
10.      
HOANG PHUONG LUCKY
103
 
7.1
4143
11.00
CO2.7 – P/S
DŨNG B
 
 
11.      
VIET THUAN 215 – 02
147
 
7.6
12642
18.30
CO2.11 – P/S
HÙNG B
 
 
12.      
QUANG VINH 188
145
 
4.2
10923
18.10
P/S – CO
HẢI B
MẠNH
13.      
TRUONG THANH 88
92
 
3.1
3570
18.15
P/S – HO
HIẾU
 
 
14.      
ATALANDI
292
 
13.7
93152
20.00
P/S – HN
CHÍNH
DƯƠNG A