Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
0203 3659 855. Fax: 0203.3811919 - Trực ban hoa tiêu: 0203 365 9955. Fax: 0203.3659922

Danh mục

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 05 & 06.04.2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
NGÀY 05.04.2024
TBHT : NGUYỄN TRUNG HIẾU-0359879288      TĐH : MR.CHÍNH - 0912103363
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.         
VIET THUAN 169
136
 
4.5
9693
16.00
P/S - CO
DƯƠNG A
 
 
2.         
TRUONG THANH 88
92
 
7.0
3570
19.30
CXM – P/S
DŨNG B
 
 
3.         
H VESTAL
190
 
12.34
28693
20.00
HN2.7 – P/S
DƯƠNG A
 
 
4.         
VIET THUAN 189
154
 
4.5
12271
20.10
P/S - CO
HẢI B
 
 
 
 
NGÀY 06.04.2024
 
STT
 
Tên tàu

Chiều dài lớn nhất(LOA)
Chiều rộng lớn nhất
Mớn nước lớn nhất
Tổng dung tích (GT)
Thời gian dự kiến bắt đầu dẫn tàu
Điểm bắt đầu-Điểm kết thúc
Hoa tiêu dẫn tàu
Hoa tiêu tập sự
Ghi chú
1.         
YORK 27
120.5
 
4.5
8683
00.00
CO2.9 – P/S
HẢI B
 
 
2.         
DONG BAC 22-11
147
 
9.0
11976
00.00
CO1.3 – CO2.1
DƯƠNG A
 
 
3.         
CHENG JI HAI
100
 
4.5
2997
02.00
P/S - CO
DŨNG B
 
 
4.         
VIET THUAN 235-02
150.5
 
9.5
15009
04.00
CP – P/S
HÙNG A
 
 
5.         
DONG BAC 22-11
147
 
9.0
11976
09.00
CO2.1 – P/S
HẢI B
 
 
6.         
HAI NAM 79
161
 
5.5
16571
11.00
P/S - CO
HÙNG A