CÔNG TY TNHH 1TV HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 19/11 và 20/11/2018

 
                                                                                               KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
Ngày 19 tháng 11 năm 2018 (BS)
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
PHUONG NAM 98
79.9
5.7
2772
21.00
 
HO4-P/S
HƯNG
 
BS
2
QUANG VINH DIAMOND
165
8.13
14491
22.00
 
CO1.4-P/S
HẢI A
BS
                                                                                                   Ngày 20 tháng 11 năm 2018 (BS)
 
 
STT
TÊN TÀU
CHIỀU DÀI (M)
 
 
MỚN NƯỚC
 
GRT
THỜI GIAN HT LÊN TÀU
 
TÀU LAI
TUYẾN HÀNH TRÌNH
TÊN HOA TIÊU DẪN TÀU
TÊN HOA TIÊU TS DẪN TÀU
GHI CHÚ
1
HAI NAM 88
147
4.5
11565
00.00
 
P/S- CO1.14
HẢI A
 
 
2
DONG BAC 22-03
147
4.3
11976
00.00
 
P/S- CO2.4
 
 
3
ABDULAHH
185.7
11.4
26070
02.00
 
CO1.2-P/S
CHÍNH
 
 
4
OCEAN STAR
174
6.2
17130
03.00
 
P/S- HN2.7
 
 
5
EVER SUNNY
84
5.8
2617
08.00
 
CP- P/S
HÙNG A
DŨNG
 
6
MY AN
109.7
7.5
4988
09.00
 
CP- CO
HƯNG
PHÓNG
 
7
TAN BINH 239
176
4.5
19984
09.30
 
P/S- HN2.2
CHÍNH
 
 
8
RUI NING 7
190
11.5
32460
10.00
 
HN2.9- P/S
DƯƠNG A
 
 
9
VTB ACE
158.8
4.0
15354
14.00
 
P/S- CO 1.3
PHÓNG
 
10
TAN BINH 59
153.5
4.2
15137
17.00
 
P/S- CO1.12
PHÓNG
 
11
BAO FLOURISH
190
6.0
33037
17.00
 
P/S- HN
DƯƠNG A